Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. Rejestracja pojazdów, zgłoszenie sprzedaży, wtóniki, wyrejestrowania 0 070
B. Odbiór, zwrot zatrzymanych dowodów, wpisy hak, gaz, L 4 062
C. Prawa Jazdy 0 021
AI. Rejestracja Internetowa pojazdów 0 004
CI. Prawa Jazdy www 0 000