Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. Rejestracja pojazdów, zgłoszenie sprzedaży, wtóniki, wyrejestrowania 0 000
B. Odbiór, zwrot zatrzymanych dowodów, wpisy hak, gaz, L 0 000
C. Prawa Jazdy 0 000
AI. Rejestracja Internetowa pojazdów 0 000
CI. Prawa Jazdy www 0 000