Internetowa rejestracja do kolejki

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje Regulamin Systemu Kolejkowego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@powiat.turek.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3) Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty zgodnie z rodzajem wybranych spraw;
4) Dane będą przetwarzane i przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym profilowaniu;